Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ SITE
  • Το Κέντρο Μουσικής Φώτη Γιακουμάκη καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό αυτό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δε δεσμεύεται όμως, σε καμία περίπτωση, από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.
  • Όλα τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων του Κέντρο Μουσικής Φώτη Γιακουμάκη (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, λογότυπων και φωτογραφιών) ανήκουν στο Κέντρο Μουσικής Φώτη Γιακουμάκη ή και σε Τρίτους και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό αυτό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
  • Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.
  • H χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Κέντρο Μουσικής Φώτη Γιακουμάκη, όπως και των διαδικτυακών τόπων που φιλοξενούνται από τον παρόντα διακομιστή.
  • Το Κέντρο Μουσικής Φώτη Γιακουμάκη έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί από το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου.
  • Ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το Κέντρο Μουσικής Φώτη Γιακουμάκη δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, αφού ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
  • Το Κέντρο Μουσικής Φώτη Γιακουμάκη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου. Δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών οι οποίοι τον φιλοξενούν θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενά είδος σφάλματος, απαλλαγμένες από στοιχεία όπως worms, trojan horses ή ιούς.
  • Η επίσκεψη του διαδικτυακού αυτού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.


Συνολικές επισκέψεις : 41176 - Τελευταία Ενημέρωση : 26-03-2012
Όροι Χρήσης- Διαχείριση
Powered by NNCMS v.1.16.12
Copyrights©2008-2020, ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-Φώτης Γιακουμάκης